STE info

Informatie Stichting TRIX EXPRESS

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Trix Express is het bevorderen van de modelspoorhobby, gebruikmakend van TRIX EXPRESS. De donateurs houden zich actief bezig met modeltreinen van het merk TRIX EXPRESS en al wat daarmee te maken heeft. Belangrijkste element is natuurlijk het blijven rijden met TRIX EXPRESS, maar ook het verzamelen mag niet onvermeld blijven.


De fabriek kende in 1956 reeds enkele tienduizenden Nederlandse TRIX EXPRESS bezitters. En daar zijn er in de daarop volgende jaren zeer velen bijgekomen: TRIX EXPRESS was toch één van de grote merken. Karakteristieken: drierailsysteem, hoge kwaliteit en technisch altijd voorop. 

Midden jaren ‘80 liep het aantal verkooppunten sterk terug en groeide de indruk dat het systeem uit productie zou gaan. Enkele TRIX EXPRESS bezitters hebben in 1985 met elkaar contact gezocht met als doel de ervaringen en ideeën uit te wisselen en daarmee tevens onderling contacten op te bouwen. Dit was de start van de TRIX EXPRESS Club. Velen hebben, nadat zij kennis hadden genomen van de club en haar activiteiten, de treinenhobby met TRIX EXPRESS weer opgepakt. Inmiddels is de Stichting Trix Express uitgegroeid tot de grootste modelspoorvereniging in Nederland. De administratie bevat thans bijna 750 donateurs, met adressen in geheel Nederland, België, Duitsland, Engeland, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten en Zwitserland. Steeds melden zich weer nieuwe donateurs aan. Dat de Stichting in een behoefte voorziet, blijkt uit het grote aantal bezoekers van de van de door de Stichting georganiseerde beursdagen; ook uit België, Zwitserland, Duitsland en Engeland.

De beursdagen

Gesteld kan worden dat de door de Stichting georganiseerde beursdagen hun gelijke niet kennen: nergens is zoveel TRIX EXPRESS tegelijk aanwezig. De voor iedereen toegankelijke beursdagen worden bij een zo breed mogelijk publiek aangekondigd (dagbladen, modelspoorbladen, plaatselijke huis-aan-huis bladen). De beursdagen vinden  plaats rond Pasen en in november ergens in Nederland om zoveel mogelijk landgenoten in de gelegenheid te stellen (weer) met TRIX EXPRESS kennis te maken. Voor de donateurs (en gezinsleden) van de Stchting zijn de beursdagen hoogtepunten. Ter plaatse worden complete TRIX EXPRESS banen gebouwd en vaak zeer exclusieve modellen geshowd. Ook kan er geruild, gekocht en verkocht worden. Op de ruim 200 meter aan tafels vindt ieder wel iets van zijn/haar gading.

De contactdagen

De contactdagen van de donateurs zijn speciaal bedoeld elkaar te helpen om aan treinen te sleutelen en wetenswaardigheden uit te wisselen. Menig als verloren beschouwde locomotief komt zo toch weer op de rails.

Het magazine

Met ingang van 2013 verschijnt vijf keer per jaar een magazine in full colour, welke aan alle donateurs wordt toegezonden. Iedereen is in de gelegenheid zijn of haar zegje te doen, problemen aan te snijden of een artikel te schrijven over wat mogelijk ook voor anderen interessant is. Zo komen aan de orde baan- en modelbeschrijvingen, technische problemen, informatie over nieuwe modellen en varianten enz.

Reparaties en onderdelen

Een aantal mensen heeft zich gespecialiseerd in het repareren en onderhouden van TRIX EXPRESS materieel. Omdat men met de oude modellen veelal niet meer bij de vakhandel terecht kan, wordt in een grote behoefte voorzien. De reparatiegroep weet veelal de wegen om aan onderdelen te komen. Door deze contacten is de Stichting dan ook in de gelegenheid een ongekende onderdelenvoorraad op te bouwen.

De reparatieploeg neemt op de beursdagen een vaste plaats in. Donateurs kunnen daar tegen vergoeding van de onderdeelkosten hun locomotieven laten onderhouden of repareren.

De ruilbeurzen

Op een aantal ruilbeurzen zijn donateurs actief met allerhande TRIX EXPRESS artikelen. Veel van de aangesloten donateurs hebben op deze wijze met de Stichting kennis gemaakt. De stands op de beurzen zijn veelal trefpunt van de donateurs, waar men elkaar de juist aangeschafte “vondsten” laat zien of elkaar helpt zoeken naar dat ene nog ontbrekende model.

De modelspoorexposities

Als de agenda van de donateurs het maar even toelaat, neemt de Stichting deel aan modelspoorevenementen. Groot succes werd menigmaal geboekt op Rail in Den Bosch en Leiden. Ook op Eurospoor in Utrecht laten donateurs (als enigen) oude TRIX EXPRESS treinen zien. Regelmatig  vinden we de Stichting nog bij buurtspoorwegen en op bezoek bij andere clubs. Doelstelling daar is om die vele op zolders in ruste verkerende TRIX EXPRESS treinen weer te activeren.

De contactlijst

Een keer per jaar wordt door het secretariaat een lijst gepubliceerd met de namen van donateurs die graag contact willen hebben met andere donateurs. Plaatsing op de lijst geschiedt op verzoek. Hieruit zijn reeds vele langdurige vriendschappen voortgekomen.

Publiciteit

Donateurs proberen regelmatig artikelen over TRIX EXPRESS in modelspoorbladen te plaatsen. Bij de organisatie van de beursdagen lukt het regelmatig om de aankondiging in de landelijke dagbladen geplaatst te krijgen en zelfs langere artikelen te laten publiceren. Ook deze uitingen brengen altijd weer vele TRIX EXPRESS treinen aan het daglicht.

Donateur worden

Uw belangstelling is nu zeker gewekt. Hoe nu verder. U meldt zich aan als donateur door betaling van de bijdrage.

De bijdrage voor degenen die zelf het geld overmaken wordt vastgesteld op € 20,00.

Heeft u een machtiging voor automatische incasso afgegeven dan wordt de bijdrage € 18,00.

Onze buitenlandse vrienden betalen € 30,– per jaar.

Uw voordeel: vijf maal per jaar het magazine, gratis deelname aan de beurs- en contactdagen, reparaties en toegang tot een ongekende hoeveelheid kennis over TRIX EXPRESS. En bovenal: in een klap 700 vrienden erbij. 

Aanmelden als donateur kan bij het secretariaat van de Stichting Trix Express:

R. Geskus

Olympus 17

2182 TG  Hillegom

Tel.: 0252-529396

e-mail: trixexpressclub@planet.nl

Betalen van de contributie kan op:

INGnummer        IBAN: NL39 INGB 0007 4153 56, BIC: INGBNL2A         ten name van  Stichting TRIX EXPRESS te Arnhem, onder vermelding van “nieuwe donateur”

Eenvoudiger is nog om U aan te melden bij de bemanning van een TRIX EXPRESS stand en aan hen ook de contributie te voldoen.