Stichting Trix Express

De leukste en grootste modelspoorclub van Nederland.
Met knutseldagen, clubdagen, een fantastisch Magazine, nieuws en een superleuke community waar een ieder zijn vragen en ideeën kwijt kan.

Op Facebook nu diverse films van de clubdag, gefilmd door Peter Beer.

Ruim 700 donateurs, waarvan meer dan 250 EXPRESSERs  al langer dan 25 jaar donateur zijn!!
Dit werd opgemerkt door de heer Busker (zelf behorende tot deze groep).

Wat doen we?

De ruim 700 donateurs kunnen bij de Stichting Trix Express het volgende verwachten:
(Het onderwerp aanklikken voor meer info)

 

EEN MAGAZINE
Vijf keer per jaar verschijnt een zeer fraai Magazine met dank aan redacteur Cees van den Brink en een aantal vaste schrijvers.
CLUBDAGEN
Twee keer per jaar wordt er een clubdag georganiseerd. De leden hebben gratis toegang tot deze dagen. Er zijn dan veel tafels met handel van uitsluitend TRIX EXPRESS-modellen Na afloop is er soms een gezellig gezamenlijk diner!
EEN KNUTSELDAG
Op deze contactdag worden er reparaties verricht en worden adviezen gegeven. Langdurige contacten zijn zo ontstaan. De leukste treinendag van het jaar!
LEDENCONTACTLIJST
Een keer per jaar wordt een ledencontactlijst verspreid. Hierop staan die donateurs die aangegeven hebben wel in contact met andere TRIX EXPRESSERs te willen komen.
REPARATIES
Naast reparaties op de Knutseldag zijn er enige leden die na overleg ook repareren op andere dagen. Zo is er iemand die gespecialiseerd is in het repareren van trafo's. .
ENTHOUSIASMEREN van de JEUGD
Op de clubdagen is er een ruimte in de zaal waar de jeugd, onder begeleiding van deskundigen, zich met de treinen bezig kan houden.
Kinderen in opleiding!

HET BESTUUR

Het bestuur van de Stichting Trix Express bestaat uit de voorzitten Jan van der Slik, de penningmeester Bert Brinkhorst, de secretaris Ronald Geskus en de leden Wim Aerts, Dik Hooijer, Ed Kegge, René Koordes en Jan-Willem Leguit.

JAN VAN DER SLIK
JAN VAN DER SLIK
Voorzitter
Jan is voorzitter van de Stichting Trix Express. Voor een goede reparatie kan men ook bij Jan terecht.
BERT BRINKHORST
BERT BRINKHORST
Penningmeester
Bert is de penningmeester van de Stichting Trix Express. Een keer per jaar wordt er verantwoording afgelegd over de inkomsten en uitgaven.
RONALD GESKUS
RONALD GESKUS
secretaris
Ronald is de secretaris van de Stichting. Samen met Wim Thorn en René Koordes was hij de oprichter van de voormalige Trix Express Club.

WORD DONATEUR EN STEUN DE CLUB!

Zonder donateurs kan onze Trix Express club niet bestaan.
Wil je ook donateur worden?  Wat moet je dan doen?
Je meldt je aan als donateur door betaling van de bijdrage.

De bijdrage voor degenen die zelf het geld overmaken is vastgesteld
op € 20,00 per jaar. Heb je een machtiging voor automatische incasso afgegeven dan wordt de bijdrage € 18,00.

Onze buitenlandse vrienden betalen € 30,00 per jaar.

Het voordeel:

  • vijf maal per jaar het magazine,
  • gratis deelname aan de beurs- en contactdagen, reparaties en toegang tot een ongekende hoeveelheid kennis over TRIX EXPRESS.
  • En bovenal: in een klap 700 vrienden erbij.

Aanmelden als donateur kan bij het secretariaat van de Stichting Trix Express via het contactformulier.